Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem: to nejdůležitější je očím neviditelné. (Malý princ).

Březen 2017

Fialová

10. března 2017 v 11:06 | ep |  Barvy
Fialová barva vznikla rovným dílem z modré a červené. Fialová je barva podzimu, dozrálého ovoce, tlejícího listí, které vyživuje zemi před příchodem další sezóny. Je to barva oproštění se, opouštění starého, aby se mohlo rodit nové. Fialová znamená obrodu a opětovný růst. Pomáhá nám poznat, proč jsme zde, co máme dělat a jak. Může také znamenat tendenci k obětování sebe sama. Je také barvou nejvíce zneklidňující a s její pomocí nahlížíme do neznáma. Fialová, stejně jako královská modř je spojena se vznešeností a s autoritou (fialové roucho biskupů). Failová je velmi léčivá, dokáže konejšit bolesti, ale často nese i velké utrpení a bolest. Ve fialové bývá také skryta duchovní pýcha a nadřazenost, nebo hrdá rezervovanost a odtažitost, vedoucí až k vydělování se. Ve fialové se nachází i možnost léčení smutku. Fialová je barvou rovnováhy. Výběr fialové někdy ukazuje na člověka, který je svým tichým způsobem vyrovnaný, spokojený ve službě druhým, bez potřeby uznání a který ve svém jednání vychází z vědomí vnitřní celistvosti. V této barvě je velká síla a je barvou transformace. Fialová čistí a projasňuje.
Zdroj:
Merivale, Philippa. Léčení barvami: zkušenosti s Aura-Somou. Překlad Jana Chaloupková. 2. vyd. [Praha]: Barevný svět, ©2012. 181 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-903543-1-9.

Oranžová

8. března 2017 v 11:16 | ep |  Barvy
Oranžová je barvou, jejíž symbolika je složitá a každý ji chápeme a vnímáme jinak, a proto si z následujícho textu asi každý vybere to, co se jej osobně dotýká, anebo třeba i nic. Oranžová se skládá napůl z červené a žluté. V oranžové je životaschopnost a síla. Oranžová je barvou pomerančů, které jsou zdrojem zdraví a vitality. Oranžová je proto vřelá a teplá barva. Lze to dokumentovat i pocitově - v místnosti, kde jsou stěny natřeny na modro, cítíme větší chlad, než v místnosti natřené na oranžovo a to až o několik stupňů 0C. Oranžová je symbolem optimismu a radosti, velké životní síly. Reprezentuje životní část cesty, kdy se člověk osamostatňuje, ale přesto je ještě závislý. Oranžová je i barvou, která označuje rozpad a kolaps, ale zároveň i energií, která tyto stavy léčí. Vztahy jsou jedním z hlavních témat oranžové barvy. Měli bychom se naučit vyvážit spojení s druhými s naší rostoucí samostatností, a pokud tyto protichůdné potřeby nevyrovnáme, budeme mít vztahy závislosti. Oranžová často vypovídá o některé formě závislosti, ať už na lidech, situacích, alkohole, jídle, cigaretách. Výběr oranžové barvy často ukazuje na zneužívání, kterými člověk prošel.
Oranžová oblast je stejně jako červená propojená se sexem, ale není tak vášnivá, spíše radostná. Oranžová je energií, která je dynamicky a silně spojena s fyzičnem, ale může označovat i pravý opak. Ve znamení oranžové je i podzim, kdy listy odumírají a tlením vytvářejí podmínky pro růst v další sezóně. Je to barva západu slunce a konců, které otevírají cestu novým začátkům a je i barvou odříkání. Mniši oblékají oranžová roucha jako symbol zřeknutí se materiálního světa. Oranžová nám připomíná, že část nás samých musí nejprve zemřít, aby mohlo vzniknout něco nového. Oranžová má v sobě energii vytrvalosti a odhodlání, je barvou sexuality, smyslnosti a touhy a živí tvůrčí aspirace a posiluje odhodlání zříci se světských požitků. Jejím tématem je rovněž závislost a spoluzávislost, kterou bychom se měli naučit překonávat.
Zdroj:
Merivale, Philippa. Léčení barvami: zkušenosti s Aura-Somou. Překlad Jana Chaloupková. 2. vyd. [Praha]: Barevný svět, ©2012. 181 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-903543-1-9.


Co to znamená, když máme rádi červenou barvu?

4. března 2017 v 19:12 | ep |  Barvy
Červená označuje praktického člověka, který stojí nohama pevně na zemi. Vybírají si ji lidé, kteří jsou ambiciózní, podnikaví, plni elánu. Červená přitahuje takové lidi, kteří se rádi fyzicky překonávají, kteří se radují z toho, že jsou na zemi. Červená znamená energii k lásce a k životu. Velké množství červené ve výběru může znamenat, že jde o energickou bytost nebo o někoho, kdo slouží jako zdroj energie pro ostatní. Může to být ale naopak i někdo, kdo energii a elán velmi potřebuje. Červená je zdrojem energie, je to barva, která stimuluje a vybízí k činu. Červená je barvou materialistů, barvou spojovanou především s hmotným světem. Je to jedna z nejbezpečnějších barev pro karoserie aut, lidské oči totiž registrují červenou dříve než ostatní barvy. Červená je spojená s nebezpečím. Výstražná znamení bývají znázorněna červeně, červená na semaforu nás varuje zastav, jinak riskuješ život. Červená nás motivuje k činu, směřuje nás k dosažení cíle, úspěchu. Je to energie odvahy a smělosti někdy dokonce revoluce. Dokáže nás zahřát, ale i upálit k smrti. Červená hodně souvisí s vášňemi a city. Červená naznačuje sexualitu - červená rťenka, červené rty, nápadník s kyticí růží… Je to barva, která nám život dává, ale stejně tak ho dokáže i brát. Symboly: červený kříž, barva krve.
Když přemýšlím o červené barvě, vnímám její energii, ale i nebezpečí a vyzývavost (býk běžící za červeným praporem). Je v ní zahrnuta vášeň a odhodlání. Podle statistik dokonce vyhrávají sportovci v červených dresech. Je to jako se vším, červená ano, ale nepřehánět, ať nevidíme rudě.

Zdroj:
Merivale, Philippa. Léčení barvami: zkušenosti s Aura-Somou. Překlad Jana Chaloupková. 2. vyd. [Praha]: Barevný svět, ©2012. 181 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-903543-1-9.

Proč je modrá dobrá

2. března 2017 v 14:37 | ep |  Barvy
Modrá je barvou oblohy a vody. Modrá energie má ochranné působení, obklopuje naši Zemi, filtruje sluneční paprsky a chrání tak její povrch před sežehnutím. Stejným způsobem dokáže modrá ochraňovat i nás.
Modrá znamená poklid a čistotu jasné letní oblohy či modré laguny a uklidňuje. Pokud je moc modré, může to ale znamenat, že člověk chce mít klid, ať to stojí, co to stojí a chce mít za každou cenu pokoj.
Člověk přitahován modrou barvou bývá také velmi trpělivý a jedním z charakteristických znaků této barvy je i nezávislost.
Je zajímavé, že tato barva naznačuje také problémy a autoritou. Např. v 60. letech se lidé bouřili proti společenským zvyklostem a dominantním symbolem se staly modré džíny.
Je i hodně modrých uniforem (letectvo, námořnictvo, zdravotnictví) a odráží dualitu jedinečnosti, ale i tendence být součásti celku s cílem sloužit druhým.
Modrá je také barvou diplomacie a vytříbenosti: šlechtický původ je symbolizován "modrou krví".
Modrá je nejenom uklidňující, ale i chladivá. Mírní žár srdce, ale i horkost těla. Hasí vzplanutí vášně a zloby a pomůže nám, když ztrácíme kontrolu nad situací a začíná vládnout chaos.
Zkusme se zadívat na oblohu nebo na modrou hladinu vody. Jaké budou naše pocity? Uklidňující? Doufám, že díky modré barvě ano.
Zdroj:
Merivale, Philippa. Léčení barvami: zkušenosti s Aura-Somou. Překlad Jana Chaloupková. 2. vyd. [Praha]: Barevný svět, ©2012. 181 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-903543-1-9.